1

بلاگ آباد،سرد و خاموش:

آی اهالی بلاگ آباد! اووی کل صفدر! اووی مش غلام! اووی ننه قلی!

باشمايم. چرا ساکت شديد و رفتيد کنج خونه؟

ولله بحضرت عباس هيچ جای نگرانی نيست. اين احمدی نژادی که من ميبينم کمتر از يکسال جمهوری اسلامی رو برای همیشه ميفرستد مرخصی استعلاجی!

بلند شيد و به فکر آبادانی کشور باشيم. خمودی و افسردگی و وارفته بودن را از خود دور کنيم. رمز پايندگی ايران در طول قرنهای متمادی ،فرهنگ غنی آن بوده. آشنايی با اين فرهنگ و زدودن خرافات مذهبی از آن مقدمه خدمت به کشور است.

آهای وبلاگچی ها! بجای نوشتن داستان اينکه امروز با کی رفتم بستنی خوردم و چطور شد که يهو جيشم گرفت و بقيه ماجرا، بيا يه بيت از شعرهای اديبان قديم و جديد را بنويس و به زبان ساده برای ما که تازه کلاس نهضت سواد آموزی رو تموم کرديم شرح بده.

اووی قربانعلی! تو بجای اينکه هی بری اينور و اونور مطلب و سوژه جمع کنی برو در مورد ۱۸ تير شش سال پيش يه مطلب يا گزارش تهيه کن.

عباسعلی! تو هم برو اول زمين های مش تقی خدا بيامرز رو شخم بزن! بعد اون شعر ” روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست“ رو هم اگه حفظ هستی برای من ايميل کن تا خودم در مورد آن يه مطلب بنويسم.

اووی ننه نقلی! تو هم برو خونه رو يه سرو صفا بده. يه آب و جارويی بکن. بوی بهار می آيد.

من هم برم کشکم رو بسابم!

0 Responses

ارسال یک نظر