چه خوب شد ما رای ندادیم:

دوستان! اين آقای خاتمی راست ميگفت ها! بعضی افراد در جريان انتخابات اخير خيلی کارهای بی تربيتی را مرتکب شدند. اين هم سندش (اينجا را کليک کنيد)

بخاطر همين کارهای بی تربيتی بود که نيمی از جمعيت موفق به رای گيری نشدند. اونها همينکه پاشونو توی حوزه رای گيری ميگذاشتند و اونو ميديدند ميگفتند:

اوا ، خاک عالم! اين چه جور نظارت استصوابيه ديگه؟ بخوره تو اون سرتون!

.... وبدين ترتيب نيمی از جمعيت موفق به رای گيری نشدند و نهايتا عصاره نظارت استصوابی از داخل صندوق ها بيرون آمد و احمدی نژاد رئيس جمهور شد.

0 Responses

ارسال یک نظر