تنبلی:

تنبلی در لغت به معنی سستی و بيحالی و وارفتگی است و در فرهنگ علما به شخص مبتلا به آن ” فراخ المقعد“ گويند. اصطلاح تکنيکی آن ” کاليبر گشاد“ است.

آيا ميدانيد عامل اصلی” گشادی پيزی“ در بين جوامع توسعه نيافته چيه؟

جواب اين سوال را دانشمندان دانشگاههای معتبر جهان طی يک تحقيقات فشرده کشف کرده اند و آن اين است: گشادی اون قسمت پايينی زاييده بسته بودن و مچاله شدن مغز است! يعنی اگر کسی مخ و کله اش آکبند باشد و هيچ استفاده ای از آن نکند به مرور باعث گشادی قسمتهای تحتانی او خواهد شد. رابطه آب هندوانه و گشادی اون قسمت هم جزو تحقیقات این دانشمندان بوده که هنوز به نتیجه نرسیده اند.

خب. تا اينجا بحث فيزيولوژيکی بود. اما بريم سر اصل مطلب:

- اون مسواک يزدی گفته: کسانی در اين انتخابات رای آوردند که زيارت عاشورا خواندند!

بدون توجه به غلط بودن زرزرهای ايشان ، اصولا اينگونه طرز تفکر و اين فرهنگ عوامانه باعث مچاله شدن مغز ميشود. مثلا:

- اگر ميخواهيد همينطوری الکی الکی در انتخابات پيروز شويد ،زيارت عاشورا بخوانيد.

- اگر ميخواهيد در حين رانندگی تصادف نکنيد، آیة الکرسی بخوانيد و به چهار طرف خود فوت کنيد (لازم نيست کمی به خودتان زحمت بديد جاده ها را درست کنيد و ماشين ها را ايمن کنيد و کمربند ايمنی ببنديد. دعا را که بخوانيد کارتمام است)

- اگر ميخواهيد بارندگی و نزولات آسمانی زياد شود، نماز باران بخوانيد( مبادا يه فکر اساسی برای هدر رفتن آبهای زير زمينی و روی زمينی و شبکه فرسوده آبياری کنيد)

- اگر تشنه هستيد و دلتان يه ليوان آب گوارا و خنک ميخواهد از جايتان بلند نشويد، برای لب تشنه شهيدان کربلا اشک بريزيد.

- اگر ميخواهيد همه گناهها و اذيت و آزارهای شما در سول عمرتان يهو پاک شود و يکراست به بهشت برويد ،رو به قبله ادرار نکنيد

ملاحظه ميفرماييد که با انجام يکسری ميان برهای ساده، به چه اهداف بزرگی ميتوان رسيد. پس زحمت چرا؟

0 Responses

ارسال یک نظر