فرمايشات مقام معظم رهبری:

چند روز پيش نخست وزير عراق راس هيئتی وارد کشورمان شد و از فرودگاه يکراست برای ملاقات رسمی با مقام معظم رهبری يک ماشين دربست گرفت و به محضر ايشان رسيد تا با بهره گيری از رهنمودهای معظم له بفهمد برای اداره کشور عراق چه خاکی بايد سر خودشان بریزند. مشروح بيانات گهربار مقام رهبری در اين ديدار که در اختيار ما قرار گرفته به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم. من اولا تشکر ميکنم از شما که به ايران آمديد وخدمت رسيديد. بايد زودتر اينکار را ميکرديد ولی خب بقول معروف ماهی را هر وقت از آب بگيری تازه است.

مسئله اولی که من ميخواستم به شما خواهران و برادران عراقی تذکر دهم رعايت حق همسايگی و حسن همجواری است. من از شما گله مندم که شما بعنوان همسايه، چرا در غم و شادی ما شريک نيستيد. ما اون موقع که بچه بوديم هروقت همسايه ديوار به ديوارمون ميخواست آب حوض شون رو خالی کنند و اين امر خارج از توان يک خانواده بود، ما بکمک همسايه مون ميرفتيم و با آنها تشريک مساعی ميکرديم. اما شما چگونه همسايه ما هستيد که در انتخابات اخير ما شرکت نکرديد و مشت محکم بدهان ابرقدرتهای شرق و غرب نزديد؟

مسئله دومی که ميخواهم عرض کنم را بدقت گوش دهيد. برادران و خواهران عراقی ام! عراق مال شماست مال ما هم هست بايد در آبادانی آن دست ياری به سوی ما دراز کنيد. عراق در گذشته نه چندان دور سه چهارم خرمای دنيا را تامين ميکرد ولی امروز چی؟

آحاد عراقی ها از زن و مرد و از کوچک و بزرگ بايد يک اصله خرما بکارند حتی در باغچه منزلشان. حقيقتا دشمنان اسلام در کمين شما هستند. ملت بزرگ عراق بايد بحول قوه الهی دوباره خرما بکارند و هسته هايش را ببما بدهند تا برادران ما در نيروگاه هسته ای بوشهر از آنها برق توليد کنند و دشمن را از فکر تجاوز به ميهن اسلامی ايران بازدارند.

مسئله مهم ديگری که ميخواهم به شما دولتمردان عراقی توصيه کنم رعايت تقواست. تقوا به اين معناست که برای حفظ نظام و سلطه هر کار بايد کرد. اين معنا ندارد که کسی مخالف مسئولين بالای يک کشور حرفی بزند. اگر تقوا را رعايت کنيد و خدا را ناظر اعمالتان بدانيد بايد مخالفانتان را زندانی کنيد تا به کارهای کرده و نکرده شان اعتراف کنند و از شما تقاضای عفو کنند. اگر ميخواهيد نظامتان اسلامی باشد بايد مثل ما عمل کنيد.

ما از شما برادران عراقی تشکر ميکنيم. شما با تجاوز به خاک کشور ما نظام ما را قوام داديد. تنها درخواستی که از شما دارم اين است که اگر وقت کرديد و سرتون يه خورده خلوت شد يکبار ديگه به ما تجاوز کنيد.

آنچه که در اداره يک کشور مهم است توجه دائمی به توطئه دشمن است. دشمن را!دشمن را! دشمن را!. شما بايد بدانيد که همه دشمن هستند. آحاد ملت دشمن هستند. آحاد دشمن هم خب معلومه که دشمن است.

من ديگه حرفی ندارم. چايی تون سرد نشه! بفرماييد.

0 Responses

ارسال یک نظر