قليان آزاد شد!:

بر اساس گزارش دريافتی شب گذشته قليان از زندان اوين آزاد شد و به آغوش گرم خانواده بازگشت.

قليان که از چند سال پيش بجرم قُل قل کردن و سر و صدای زيادی , تشويش اذهان عمومی و اهانت به رهبری بازداشت شده بود پس از تفهيم اتهام و مراحل قانونی شکنجه و بازجويی و گذراندن چند ماه حبس تعزيری سرانجام با اعتراف به اغفال توسط عوامل خارجی و اظهار ندامت و درخواست عفو از مقام معظم رهبری، سرانجام با وساطت هيئت دولت و سکوت آیة الله شاهرودی رياست محترم قوه قضائيه و تعهد سپاری عدم تکرار عمل شنيع قل قل ، نهايتا با سپردن وثيقه ملکی به مبلغ شونصد ميليارد تومان بعنوان مرخصی از زندان آزاد شد.

ما نيز آزادی قليان را به همه هموطنان دودی خود تبريک عرض ميکنيم.

0 Responses

ارسال یک نظر