تا حالا ملای کراواتی ديده بوديد؟

اگه نديديد اينجا رو ببينيد

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

روایتی دیگر

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم