نیروگاه غیر هسته ای قم:

اخیرا دانشمندان موفق به ساخت باطری ای شده اند که با ادرار کار ميکند. کافی است يک قطره ادرار روی آن ريخته شود تا جريان الکتريسته بين آند و کاتد برقرار شود و برق توليد کند.(لینک)

بنظر من بايد هر چه سريعتر اين دانشمندان را پيدا کرده و بزور به ايران بياوريم تا با همين روش نوين ، یک نيروگاه چندصد هزار مگا واتی در شهر قم راه اندازی کنند. با وجود اين نيروگاه جديد ديگه نيازی به نيروگاه هسته ای بوشهر هم نداريم.

مکانیسم تولید: کافی است همه علما به صف بايستند و دور تا دور نیروگاه را یک حلقه انسانی درست کنند و در یک اقدام هماهنگ به اين نيروگاه جديد ”بول“ کنند همانطور که به مملکت کردند. اگراین کار را در سه شیفت کاری انجام دهند میتوانیم به امریکا هم برق صادر کنیم

0 Responses

ارسال یک نظر