نقشه جغرافيايی جديد دنيا:فرض کنيد همه قدرت نظامی عالم را بدهند به دانشمند فرهيخته استاد احمدی نژاد و بگويند هر کاری دوست داری بکن و هر کشوری رو که ميخواهی از صفحه گيتی محو کنی محو کن. ببينيم چه اتفاقی می افتد:

- اسرائيل با جمعيتی در حدود سه چهار ميليون نفر دود ميشه ميره هوا.

- حالا ميريم سراغ امريکا، چون اساسا امريکا توسط صهيونيستها اداره ميشه و امريکا و اسرائيل سابق با هم خيلی رفيق بودند. پس کل امريکا با چهارصد ميليون جمعيت رو هم ميفرستيم هوا.

- حالا نوبت انگليس پدر سوخته است. مگر انگليس با امريکا فرقی داره؟ سگ زرد برادر شغاله. پس اون رو هم لنگشو ميديم هوا. يعنی از بيخ نابودش ميکنيم. يعنی کن فيکونش ميکنيم. يعنی حالا ديگه نه اسرائيل هست نه امريکا نه انگليس.

- خب بعد مياييم سراغ فرانسه و آلمان و ايتاليا و ديگر کشورهای اروپايی. مگر اينها با انگليس فرقی دارند؟ نه بخدا! خب پس لازم است که اونا را هم به درک بفرستيم. کل الاجمعين مرخص.

- آخ آخ آخ، اين کانادا و استراليا رو فراموش کرديم. مگه اينا با امريکا و انگليس هم پيمان نبودند؟ آره والله! پس بزن اونا را هم محو بکن از دستشون خلاص بشيم.

- هاااا. حالا بايد به حساب اين عربهای ملخ خور برسيم. اول مراکش و مصر و قطرو بحرین و عمان و اردن را بدليل برقراری رابطه ديپلماتيک با اسرائيل سابق نابود ميکنيم بعد مياييم ميبينيم بقيه عربها هم چون دلشون ميخواست با اسرائيل رابطه دوستی برقرار کنند ولی موفق نشدند اونا رو هم نابود ميکنيم.

- خب. ای چين خدانشناس! ای روسيه کافر! چرا اجازه داديد اسرائيل در کشور شما سفارتخانه داشته باشد؟ حقتونه که شما هم نابود بشيد.اینها هم خلاص.

- و اما شما کشورهای افريقايی. ای سيا سوخته های بدبخت! چرا ورزشکارهای شما توی المپيک با بازيکنان اسرائيل و امريکا و انگليس و آلمان و فرانسه و استراليا و کانادا و چين و روسيه سابق بازی کردند و مثل کشتی گيران ميهن اسلامی ما صحنه رقابت رابه نشانه اعتراض به جنایات رژیم غاصب صهیونیستی در نوار غزه ترک نکردند؟ خب شما هم همگی الفاتحه!

حالا خودمون موندیم و خودمون!
بنظر شما حالا که همه رو از روی نقشه عالم محو کرديم جايشون چی بکاريم؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش چهلم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم