هديه:

از ميان همه شهيدان کربلا، قزوينی ها فقط ارادت خاصی به دو طفلان مسلم دارند. اين هم هديه ای است که اخيرا از سوی مردم قزوين رهسپار عراق شده

ببين چقدر بزرگه! اَ اَ اَ

عمرا عربها به گرد پای قزوينی ها هم نميرسند

0 Responses

ارسال یک نظر