استراتژی جنگی:

از: ستاد فرماندهی کل قوا

به: کليه يگان های رزمی و بزمی زمينی، هوايی و دريايی

موضوع: استراتژی دفاع در برابر دشمن

بر اساس اطلاعات موثق نيروهای امريکايی و متحدان آنها ،در پی شکلک درآوردن های متعدد رئيس جمهور محبوبمان به جهان، درصددند تا با يک عمليات غافلگيرانه به نظام مقدس ما حمله کنند لذا در اسرع وقت کليه نيروهای تحت امر خود را بحال آماده نگه داريد تا در صورت حمله نیروهای اجانب غافلگير نشويم.

استراتژی ما در اين جنگ فرار به مرزهای افغانستان و پهن کردن بساط منقل و بافور در آن حوالی است. اکيدا دستور داده ميشود هيچکس حق ندارد گلوله ای شليک کند. با خيال راحت بريد عشق و حال کنيد زيرا قرار شده جيش المهدی به فرماندهی برادر مقتدی صدر دخل نيروهای متخاصم را بياورد و حسابشان را کف دستشان بگذارد.

ضمنا به نيروهای تحت امر خود بگوييد که کلمه ”جيش“ يک لغت عربی است و به معنای لشگر است و با جيش بچه یه خورده فرق دارد.

فرمانده کل قوای مسلح

رونوشت: ملا حسنی جهت درج در وبلاگ

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر