دفاع از اسلام به شيوه خرکی:

درجايی که دولتمردان ما مغز خر خورده و در برخی غذاخوری های بين راهی گوشت خر را کباب کرده و به مردم قالب ميکنند، ديگر تعجبی ندارد که برای دفاع از اسلام از شيوه های خرکی استفاده گردد.

برای سلامتی همه خرهای اسلام صلوات!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر