بازديد سرزده از مجتمع هسته ای نطنز:

بر اساس گزارش خبرگزاريها امروز رئيس جمهور محبوب بصورت سرزده از مجتمع هسته ای نطنز بازديد کرد (منبع خبر).

من که نميدونم فلسفه سرزده بازديد کردن از يک مجتمع هسته ای ديگه چه صيغه اي است؟ معمولا بازديدهای سرزده مربوط به جايی است مانند شهرداری يا بانک یا بیمارستان و دادگستری و نظاير آن که ارباب رجوع زيادی دارند و تعلل و کم کاری در ارائه خدمات در آنجا به مردم باعث نارضايتی عمومی ميگردد. معمولا مسولين بدون خبر قبلی از چنين جاهايی بازديد ميکنند و به کارمندان خاطی تذکرات لازم را ميدهند. اما بازديد سرزده از مجتمع نطنز از اون حرفهاست!

- خب. بگو ببينم چيکار داشتی ميکردی قبل از اينکه من بيام؟

- قربان. داشتم غنی سازی ميکردم.

- خب. چی رو غنی ميکردی؟

- همون تحفه نطنز رو.

- بارک الله. دعا برای سلامتی رهبر يادت نره.

- چشم.

------------------------------------------------نفر بعدی:

- خب. تو داشتی چيکار ميکردی؟

- داشتم سانتريفوژها رو روغنکاری ميکردم.

- بارک الله. دعا برای سلامتی رهبر يادت نره

- چشم. حتما.

------------------------------------------------نفر بعدی:

- خب تو بگو ببينم داشتی چيکار ميکردی؟ چرا هول شدی؟ ها؟

- قربان. چيزه... يعنی چيز... يعنی ميخواستيم بريم دستشويی که شما بصورت سرزده وارد شديد.

- خب. اشکالی نداره. حالا برو.

- قربان. ديگه تموم شد!

- پس دفعه ديگه برای سلامتی رهبر دعا کن

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش چهلم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم