تحليل طنزهای ما:

بالاخره يه شير پاک خورده ای پيدا شد تا نوشته‌های ما رو تحليل کنه.

اينجا رو بخوانيد.

0 Responses

ارسال یک نظر