احکام شرعی سبزه گره زدن:

(عکس از: وبلاگ انديشه نو)

مسئله ۱+۱۲ : گره زدن سبزه در يوم الله سيزده بدر از افضل عبادات است و تاکيد زيادی بر انجام اين فريضه شده است بطوريکه در بعضی از روايات آمده که هر گره زدن در چمنزارهای پارکها و ميادين برابر است با هزار سفر حج و هزار بنده را آزاد کردن و دوباره اسير کردن.

مسئله ۱+۱/۱۲ : واجب است خانم های مجرده و مطلقه حتما در انظار عمومی گره بزنند تا مشتری زودتر يافت شود و غائله زودتر ختم به خير شود

مسئله ۱+۲/۱۲ : حرام است نشستن و گره زدن زيرا خوف آن ميرود که با نشستن و يا دولا شدن خانمها که معمولا دکمه بالايی پيراهن يا مانتو شان باز است اون دوتا چيزهای خوشمزه مورد توجه چشمان تيزبين مومنين متعهد قرار گيرد و آب از لب و لوچه آن برادران عزيز آويزان شود.

مسئله ۱+۳/۱۲ : اگر نعوذبالله خانمی نشسته چمنی يا چمنهايی را گره زد و آن چيزها رويت شد بر او واجب است حد بخورد و حدود الهی در مورد او اجرا شود و بايد از يکنفر عابر بالغ پیاده بخواهد تا او را حد بزند به هر اندازه که کفايت کند و دلش بخواهد.

مسئله ۱+۴/۱۲ : بنابر احتياط واجب خانمها بايد چند تا گره مختلف در چند مکان جداگانه بزنند چون احتمالا بعد از مناسک سيزده بدر و بازگشت به منازل، مامورين نيروی انتظامی ايدهم الله تعالی به چمنزارها هجوم برده و گره های خلق الله را باز ميکنند و ممکن است کمی از چمنها را هم بخورند.

مسئله ۱+۵/۱۲ : واجب است آقايان مجرد و غير مجرد ازفاصله دور خانمهايی را که دارند گره ميزنند را زير نظر گرفته و بدون فوت وقت کار را تمام کنند. (منظور اين استکه فقط شماره تلفون بگيرند نه کاری ديگر نعوذبالله)

مسئله ۱+۶/۱۲ : شادی کردن در سيزده بدر و دمبل و ديمبول کردن و خدای نکرده اعمال شنيعی همچون کوفته تبريزی خوردن يا باربيکيو درست کردن و زدن و رقصيدن در فضای آزاد و گوش دادن به موزيکهای اجنبی و غير آن حرام است.

در ضمن اگر گره گزار شک کرد که دوتا گره زده یا اصلا گره نزده باید فورا برود روانپزشکی تا معاینه شود. حتما چیزی توی ملاجش خورده. آخه آدمی که اینقدر شک میکند و شکاک است که نباید شوهر کند.

خداوند همه حاجات شرعيه و غير شرعی بالاخص غير شرعی شما را روا بفرمايد. انشالله

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر