کرايه کردن دوچرخه در جمهوری اسلامی:

(باتشکر از دوست ناديده کوروش عزیز بخاطر ارسال اين عکس)

شرايط لازم برای افرادی که ميخواهند دوچرخه کرايه کنند:

- اعتقاد قلبی به قانون اساسی و التزام عملی به ولايت فقيه

- مدير و مدبر

- متاهل باشد و همسرش حجاب اسلامی را رعايت کند

- موقع ويراژ دادن از بين دختران دبيرستانی عبور نکند و بيخودی زنگ دوچرخه را نزند

علاوه بر موارد فوق دو نفر معرف از معتمدين محل و چهار شاهد عادل بايد داوطلب را تاييد کنند و متعهد شوند که دواطلب مورد نظر از دوچرخه برای اهداف خلاف شرع و ترویج فحشا و منکرات استفاده نخواهد کرد

0 Responses

ارسال یک نظر