خواص طبی کیک زرد:

کیک زرد را خواص و منافع بیشماری است بطوریکه اطبا قدیم نام آنرا معجون الحیاه نام نهادند که بر هر درد بی درمانی دواست:

اول آنکه ملین است و داروی یبوست. یابس (یعنی کسی که یبوست دارد) ناشتا دم کرده آنرا بخورد و هفت مرتبه ضماد آنرا به مقعد بمالد بعون الله تعالی شفا یابد و مملکت را سراسر نقاشی کند.

دویم آنکه فراموشی و نسیان آورد. نوشیدن یک استکان عصاره کیک زرد مسکن است و آرام بخش بطوریکه آدم یادش میرود حق مسلمش چه بود و چه هست.

سیم آنکه اماله کردن کیک زرد به همراه یک مثقال آرد سنگ پای قزوین مرغوبو اعلا عقل را بکلی زایل کند بطوریکه همه عالم را یک تنه به منازعت دعوت نماید.

چهارم آنکه مداومت بر تناول جوشانده تفاله کیک زرد با پهن شتر ماده و یک قاشق چای خوری خرافات قبل از خواب موجب احساس قدرت و کوچک شمردن دشمنان میشود.

پنجم آنکه خوش طعم و گواراست و بجای سر کشیدن جام زهر تکه ای از آنرا میتوان تناول نمود و عالمی را نجات داد.


نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر