معادله یک مجهولی:آیت الله فاضل لنکرانی : نگاه کردن زن به بدن مرد ولو به قصد ریبه هم نباشد اشکال دارد(روزنامه آفتاب)

من از دیروز که جمله فوق را خواندم دارم با خودم سر و کله میزنم تا آنرا بفهمم. آخه من شنیده بودم که نگاه مرد به بدن زن ممکن است موجب تحریک مرد شود و به گناه بیفتد ولی تا بحال نشنیده بودم که نگاه زن به بدن یک مرد ایجاد اشکال میکند.

راستش خیلی به این موضوع فکر کردم. اگر شما هم دقت کنید میبینید این جمله مثل یک معادله ریاضی است که تعدادی پارامتر معلوم دارد و یک مجهول که حاصل جمع همه آنها اشکال شرعی و حرام بودن این عمل است.

اشکال شرعی=عامل مجهول + نگاه زن به بدن مرد + مرد + زن

حقیقتا من نتوانستم آن پارامتر مجهول را پیدا کنم. یعنی آن چه چیزی است که با نگاه کردن یک زن به بدن مرد ایجاد اشکال میکند. چه اتفاق فیزیکی یا متافیزیکی رخ میدهد که ما آنرا نمی فهمیم؟
از دوران کودکی همیشه مسائل سخت ریاضی و فیزیک و جبر و هندسه را به من میدادند تا حل کنم. استعداد ریاضی ام تا این اواخر خوب بود ولی از زمانی که وبلاگ نویس شدم ظاهرا استعدادم کور شده و دیگر نمیتوانم یک معادله یک مجهولی مثل معادله فوق را حل کنم.

امروز وقتی از حل این معادله نا امید شدم به فکرم رسید که چرا از روش های سعی و خطا و آزمایش تجربی این معادله را حل نکنم؟ فورا لباسهای ورزشی ام را پوشیدم و یکراست رفتم استخر. دیدم یه خانومی روی سکوی پرش ایستاده و آماده شیرجه زدن توی استخر است. از همان جلو درب استخر داد زدم: صبرکن صبر کن! یه دقیقه با شما کار دارم.
بیچاره سراسیمه از بالای سکو پایین آمد. به او گفتم: ببخشید. من برای حل یک مسئله علمی و ریاضی نیاز به همکاری شما دارم. فرض کنید من یک فوتبالیستم و شما تماشاچی نشسته در استادیوم. خوب به پاهای من نگاه کنید و بگویید چه احساسای دارید؟؟
بیچاره با تعجب نگاهی کرد و گفت: چطور مگه؟ اتفاقی افتاده؟
گفتم: خانم عزیز! لطفا احساس خودتون را بیان کنید. من میدونم که شما با دیدن پاهای من تحریک شدید ولی خجالت میکشید آنرا بیان کنید. درست میگم؟
یک دفعه از شدت خنده منفجر شد و گفت: مطمئنی حالت خوبه؟ آخه کدوم آدم عاقلی با دیدن پاهای پشمالوی یه مرد تحریک میشه. من که یاد پاهای گوریل انگوری افتادم. تحریک چیه؟ حالا پاهای منو بگید یه چیزیه. نگاهی به پاهای او کردم دیدم راست میگه. چرا تا بحال دقت نکرده بودم! تا آدم سادیسم نداشته باشه که اتفاقی واسش نمیفته!
من که جواب مسئله را پیدا کردم. شما چطور؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر