بی حجابی اسلامی

ببینید! مردم ایران زورشان نمیرسه که این حکومت را اصلاح یا عوض کنند. حکومت هم زورش به مردم نمیرسد که دست از کارهای بی تربیتی! و بی ناموسی! و فساد! بردارند و به راه راست هدایت شوند.

پس چه باید کرد؟ یک روش این استکه مردم سر به سر این حکومت نگذراند و هر روز یک مدل مانتو رو مد نکنند. حکومت هم باید یه خورده دست ازاین مسخره بازی هایش بردارد و اینقدر به مردم گیر ندهد. مردم هم قول میدهند ظواهر را رعایت کنند مثلا اینجوری

- خانم ها اگر از روسری و حجاب و اینجور چیزا خوششان نمیاد بلکه دوست دارند مینی جوب و تاپ و یا و دامن کوتاه بپوشند بخاطر همزیستی مسالمت آمیز با حکومت یه خورده دندون روی جیگر بگذارند و همون لباسها را به صورت گنبد یا مناره طراحی کنند و بپوشند. مثلا یک تاپ نازک و کوتاه بپوشند که روی آن عکس یکی از علما یا شخصیتهای سیاسی کشور مثل آقای جنتی یا خزعلی یا همین احمدی نژاد چاپ شده باشد. اشکالی ندارد اگر دامن کوتاه می پوشند پشتش بنویسند: رعایت حجاب اسلامی در این مکان الزا می است! یا مثلا یک کرست بشکل گنبد امامزاده ها سبز رنگ بپوشندو وسط آن صندوقی برای خیرات و نذورات زیارت کنندگان قرار دهند. بدین ترتیب هم از دست گیر دادن های ماموران حکومت خلاص میشوند و هم یه پولی گیرشون میاد.

- آقایون اگر میخواهند لباس آستین کوتاه بپوشند هیچ اشکالی نداره. شلوار تنگ جین هم اصلا ایرادی نداره. مدل مو و خط ریش اصلا مهم نیست. فقط یک چفیه بندازند دور گردنشان و یک تسبیح در دستشان تا بهانه را از دست ماموران حکومت بگیرند. عقب شلوارشان بنویسند: حق مسلم ماست. (مهم نیست چه چیزی)

-روزنامه نگاران و نویسندگان هر انتقادی میخواهند بکنند ولی انتقادشان در مورد حکومت ایران نباید باشد بلکه همان حرفها را در مورد حکومت اسلامی آمریکا بنویسند. اینطوری هم مردم منظورشان را میفهمند و هم حکومت دیگه کاری با آنها ندارد.

- پخش موسیقی های ایرانی و خارجی هیچ اشکالی نداره بشرطی که آن آهنگها را با وسایلی نظیر دبه و سطل و نی خودکار بیک و امثالهم اجرا کرده باشند.

- دخترها و پسرها هیچ اشکالی نداره توی پارک یا هنگام کوهنوردی با هم خوش و بش کنند و دل بدهند و قلوه بگیرند. کافی است هر وقت ماموران انتظامی به آنها نزدیک شدند شروع کنند سینه زنی و عزاداری و یا نماز جماعت خواندن. همینکه آنها رفتند دوباره لب بدهند و لب بگیرند. بدین ترتیب هم ثواب عزاداری را می برند و هم حال شان را کرده اند و هم الکی گیر نیفتاده اند


0 Responses

ارسال یک نظر