خطبه های نماز دشمن شکن یکشنبه

من امروز باید به شما چند تذکر اخلاقی بدهم.
برادران و خواهران همیشه در صحنه!
موقعی که خطبه ها توسط من ایراد میشود اخلاق اسلامی را رعایت کنید. یعنی نیش تان را باز نکنید با بغل دستی حرف نزنید. با هم شوخی نکنید. از سر و کول هم بالا نروید. به هم انگشت نرسانید. موی یکدیگر را نکشید و خدای ناکرده گوشش را گاز نگیرید. قهقه نزنید و محکم نخندید چون ممکن است در اثر فشار وارده وضوی تان باطل شود. اگر جلوی خنده تان را نمی توانید بگیرید لااقل یک چوب پنبه ای در منافذ ورودی و خروجی خود تعبیه کنید تا وضویتان باطل نشود. در روایت داریم کسی که در موقع ایراد خطبه ها خودش را نگه دارد و شلوارش را خیس نکند خداوند در قیامت به او هزار دست کت شلوار خارجی پاداش میدهد در سایزها و مدلهای مختلف.
و اما مسائل بین المللی و خارجی و از اینجور چیزا:
در هفته گذشته شنیدیم که آقای رامین جهانبگلو را در فرودگاه تهران دستگیر کردند. من ایشان را نمیشناسم و نمیدانم چجور آدمی است ولی از اینکه او را دستگیر کرده اند میتوان فهمید که حتما آدم خوبی بوده و از اینکه به او اتهام جاسوسی با بیگانه را زده اند میتوان فهمید که حتما آدم میهن دوست و وطن پرستی بوده. بهرحال خدا او را بیامرزد. من اگر جای او بودم در این اوضاع و احوال اصلا به ایران نمیرفتم. این حکومت وقتی تحت فشار جهانی قرار بگیرد تلافی اش را از مردم در می آورد. مثل فیلم دزد دوچرخه که وقتی نتوانست دوچرخه اش را پیدا کند شروع کرد به کتک زدن بچه خودش.
مسئله بعدی مسئله غنی سازی بود که من تاحالا نفهمیدم اون چیزی را که میگویند غنی سازی کرده اند چی هست؟ ارومیه را غنی کرده اند؟ چرا فقط ۳.۵ درصد؟ خاک عالم بر سرت! تو اگه میخواهی غنی سازی کنی برو ۱۰۰ درصد غنی بکن. من وقتی روغن حیوانی کرمانشاهی میخرم حتما باید صددرصد خالص باشد. ۳.۵ درصد که معنا ندارد

و اما چند کلمه هم ذکر مصیبت رئیس جمهور آل عبا
ای نژاد! تو هم آدمی؟ تو اگه راست میگی چرا وقتی رفتی امریکا روضه بخوانی با اون خانم هاله نورانی اون کار را کردی و آبروی ما را بردی؟کیک زرد مسموم را به ملت دادی تا به اسهال بیفتند و نای حرکت نداشته باشند. در عربستان سعودی جلوی امیرعبدلله آروق زدی و اندماغت را با پیراهن سفید و بلند امیر قطر پاک کردی؟ فکر کردی هر پارچه سفیدی دستمال است؟

خب دیگه بسه. چوب پنبه خودم هم پرید بیرون! وضویم باطل شد

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش چهلم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم