عذاب الهی و خرابی بلاگ رولینگ

آهای اهالی بلاگ آباد
از عذاب خدا بترسید. آیا سرنوشت قوم عاد و لوط را ندیدید؟ آیا داستان طوفان نوح و غرق شدن کافران و ظالمان را نخوانده اید؟ آنها هم مثل شما اهل معصیت بودند.آنها هم مثل شما دیر به دیر وبلاگشان را بروز میکردند. یا کامنت ناجور توی وبلاگ دیگران مینوشتند. یا اینقدر به کسی پیله میکردند تا بیچاره کرکره وبلاگش را پایین بکشه و خودش رو به مردن بزنه. خلاصه اونها هم همین کارها رو کردند که به عذاب الهی گرفتار شدند.
حالا وضع ما هم مثل عاقبت قوم لوط شده و دچار عذاب الهی شده ایم. اینکه بلاگ رولینگ خراب شده همش تقصیر معصیت های شماست. باباجون نکنید از اون کارها. درست نیست. خوبیت نداره. بیایید استغفار کنید تا شاید نعمت بلاگ رولینگ به شما برگردد.
من نذر کردم اگه بلاگ رولینگ درست بشه یک گوسفندی شتری خرگوشی قورباغه ای چیزی را بپای کامپیوترم قربانی کنم. آخه روز اولی که این کامپیوتر رو خریدم یه گوسفند واسش قربانی کردم و با پنجه دستم خون قربانی رو روی کاپوت کامپیوتم زدم. یه آیه وان یکاد هم با سنجاق به گوشه مانیتورش چسبانده ام تا از چشم بد و ویروس و کچلی و طاعون و اسهال محفوظ باشد. علاوه بر اینها بیمه اش هم کرده ام البته بیمه ابولفضل که مجانیه. روی گلگیر عقب کامپیوترم هم نوشته ام بر چشم بد لعنت. بخاطر همین کارهاست که بلاگ رولینگ من کار میکنه ولی مال شما کار نمیکنه.
استغفرلله و اتوب الیه

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر