شلوارک
مقدمه: بعضی از نویسندگان و صاحبنظران وقتی از یک چیزی یا موضوعی خوششان میاید سعی میکنند همه مشکلات عالم را توسط همان موضوع تحلیل کنند. یادم میاید در سالهای قبل ایران کمبود پزشک داشت و برای جبران کادر پزشکی از پاکستان و بنگلادش عده ای پزشک وارد ایران شده بودند و در درمانگاههای عمومی و دولتی طبابت میکردند. بمرور این افراد کمی هم فارسی یاد گرفته بودند. هر مریضی که پیش اینها میرفت بدون استثنا و قبل از اینکه مریض توضیحی بدهد فورا با همان لهجه مخصوص می پرسیدند: اسهال داری؟؟ حتی اگر شما هم میگفتی نه بلکه گوشم درد میکنه باز در نسخه ای که برای شما می نوشت شربت اسهال هم بود. یک دکتر دیگه ای هم بود که به منشی اش میگفت : همگی از دم قرص پنی سیلین!
به اینها میگویند دکترهای تک نسخه ای. یعنی دوای هر دردی از دیدگاه اینها یک چیز است. در صورتی که بدن انسان یا مسائل اجتماعی و سیاسی آنقدر پیچیده و متنوع است که حل مشکلات آن فقط یک جواب ندارد
حالا با این مقدمه میخواهم همانند این نویسندگان عزیز مطلبی در مورد جایگاه و اهمیت شلوارک در تاریخ معاصر بنویسم
تا بعد
0 Responses

ارسال یک نظر