حقوق بشر پرداخت شد!

خطبه های نماز جمعه وبلاگستان

من امروز نميخواستم خطبه‌ها را بخوانم چون غسل نکرده‌ام و جنب هستم ولی شنيدم اون سعيد رفته سوسيس که از بلاد ژنو بود حقوق بشر را بدهد و برگردد. من مجبور شدم يک پيام بدهم.
پيام من از اين تريبون مقدس اين است که: ای سعيد! ای مرتضا! تو هم آدمي؟ تو هم بشري؟ کارگران خودمون شش ماهه حقوق نگرفته‌اند و اونوقت تو رفتی به خارجی‌ها بدي؟
پيام دوم اين بود که اون سوسيس مگر کدخدا ندارد؟ چرا به اون جواز دادند که برود اونجا کارهای بی‌ناموسی بکنه. البته من از اول مخالف سوسيس بودم چون شکل سوسيس ناجور است و حجاب اسلامی ندارد و آدم را ياد يه چيزهايی می‌اندازد که بی تربيتی است.
پيام سوم من به اون اشخاصی است که توسط اون سعيد زندانی شده‌اند وحالا در بلاد فرنگند. شما چرا مثل ماست ايستاده‌ايد و من رو نيگاه ميکنيد. برويد عدليه و شکايت بکنيد و يک عريضه‌ای بنويسيد. بی بخارها

من ديگه بايد بروم. خانم دارد صدا ميکند. بايد بروم آبياری کنم. باغچه را ميگم نه خانم را.
0 Responses

ارسال یک نظر