احمدی‌نژاد در سالی که گذشت:
تقريبا يکسال از تصدی امور اجرايی کشور بدست آقای احمدی‌نژاد و همکارانش ميگذرد. شکی ندارم که بسياری از اتفاقات و تصميم‌گيريهای دولت احمدی نژاد مستقيما از طرف مقام رهبری توصيه شده ولذا نقد عملکرد يکساله احمدی‌نژاد در واقع نقد رهبری هم هست. بی دليل نيست که آقای خامنه‌ای اين دولت را بينظيرترين دولت در طول تاريخ بشريت عنوان کرد چون همه سلايق و نظرياتش بی چون و چرا اجرا ميگردد.
دستاوردهای مثبت:
- بزرگترين خدمت احمدی‌نژاد برميگردد به غنی سازی ادبيات سياسی و فرهنگ فارسی و بخصوص طنز فارسی. واقعا در هيچ مقطعی از تاريخ دو هزار و پانصد ساله ايران و در طول عمر زبان و ادبيات فارسی اين همه طنز و جوک و شعر و کاريکاتور نميتوانيد پيدا کنيد. وجود احمدی‌نژاد برکتی بود برای طنز نويسان سياسی. من خودم شخصا از ايشان بخاطر ماجرای هاله نور تشکر ميکنم. خداييش خيلی خنديديم.
- يکی ديگر از کارهای مثبت احمدی نژاد بيرون ريختن مديران قبلی از بدنه سيستم اجرايی کشور بود. اگرچه جايگزين انها آدمهای هپولی‌تر و گوشکوبتری امده‌اند ولی قطع کردن نون دونی بعضی از مديران سابق کار مثبتی بود. بعضی از مديران بودند که هميشه و در هر دولتی رئيس بودند. مثل اينکه خداوند آنها را از اول رئيس خلق کرده بود. فسيلهايی بی ارزش و در عين حال مارخورده افعی شده.
- از ديگر دستاوردهای مثبت احمدی‌نژاد اين بود که با عملکردش نشان داد اصلاح‌طلبان چقدر ضعيف و ناکارامد بودند. اکنون مشخص شد انتقاداتی که ما به خاتمی و دار و دسته‌اش ايراد ميکرديم چقدر واقع بينانه بود. خاتمی بجای انتخاب مديران و وزيران درست و حسابی از همان روز اول به خواسته‌های مردم که چيزی جز تغييرات گسترده نبود گند زد و کابينه‌اش اکثرا از وزرای دولت هاشمی بود و معاون اولش آقای حسن حبيبی که قبلا هم معاون هاشمی بود!
عملکرد منفی:
- عدم تحقق شعارهای انتخاباتی از جمله برپايی عدالت. اين نظام برپايه ظلم و استبداد بنيان شده چگونه ميخواهد عدالت را اجرا کند؟
- عليرغم يکدست شدن حاکميت هيچگونه تحول اساسی در مديريت کشور و وضع معيشتی و رفاهی مردم بوجود نيامد بلکه نرخ تورم و بيکاری افزايش يافت و قيمت ارزاق و مايحتاج عمومی غير قابل کنترال تر شده است.
- با وجوديکه درامد ساليانه کشور سيصد درصد افزايش يافته ولی هيچ طرح زيربنايی که بتواند مشکل بيکاری جوانان را حل کند وجود ندارد. سيل فرار سرمايه‌ها از کشور به کشورهای حوزه خليج فارس و مهاجرت افراد متخصص و تحصيلکرده به اروپا و کانادا صدماتی است که در سال اخير شدت زيادتری پيدا کرد
- بدنام کردن نام ايران و ايرانی در خارج از کشور بخصوص بعد از سخنرانی در سازمان ملل و بعدا انکار هالوکاست و پاک کردن اسرائيل از نقشه جهان. روابط خارجی در يکسال اخير بدترين و ضعيف ترين عملکرد را داشته است که همه ان ناشی از تحليلهای غلط آقای خامنه‌ای از اوضاع جهانی است

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش چهلم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم