فضاپيمای ديسکاوری از قم به هوا پرتاپ شد

فرض کنيد فضاپيمای ديسکاوری بعد از پرتاب از فلوريدا ناگهان در فضا غيب شود و در گوشه‌ای از بيابانهای قم سالم بزمين سقوط کند. روستائيان اطراف آنرا پيدا ميکنند و قبل از اينکه آنرا اوراق کنند و قطعات آنرا در بازار قراضه فروشها بفروشند برادران بسيجی و سپاهی منطقه را محاصره ميکنند و ديسکاوری را منتقل ميکنند داخل يک پادگان و در ضمن روستائيان روستاهای اطراف را
دستگير کرده و تحويل دادگستری تهران ميدهند تا بجرم تلاش برای براندازی و فروش اسرار محرمانه محاکمه شوند.
حالا فرض کنيد برادران عزيز بسيجی ميخواهند فضاپيمای ديسکاوری را خودشان بهوا پرتاب کنند. بهمين منظور مراسم باشکوهی
ترتيب ميدهند. همه مسولين و سفرای کشورهای مختلف هم هستند. چند تا گاو و گوسفند بپای دیسکاوری قربانی میکنند و اسپند دود میکنند و صلوات میفرستند. خبرنگارهای داخلی و خارجی هم قرار است بطور مستقيم مراسم را لحظه به لحظه گزارش کنند.
لحظه پرتاب نزديک ميشود. از بلندگو شمارش معکوس آغاز ميشود:
هشت- هفت- شش- پنج- چهار- سه- دو- يک...
ناگهان يک طلبه گوشکوبی که يک چفيه هم به گردنش انداخته به وسط ميدان ميدود و داد و بيداد ميکند: دست نگهداريد! مگر از روی جنازه ما رد بشيد تا بتونيد اين گوشکوب رو بهوا پرتاب کنيد. اين کار حرام است. معصيت است.... لااقل اون کلاهک رویش را برمیداشتید. همینطوری ختنه نشده که نمیشه
بدنبال اين حرف، مسولين حاضر دستور توقف را ميدهند. همه متفرق ميشوند و قرار ميشود مشکلات غير شرعی آنرا خدمت مراجع عظام و مقام رهبری مطرح کنند و راه حلی برای آن پيدا کنند.
... سالها ميگذرد. علما در مورد پرتاب يک چيز نوک تيز بسمت آسمان و احتمال اصابت به ماتحت ملائک و فرشتگان همچنان با هم اختلاف دارند. فرقه‌های مختلف و جناحهای موافق و مخالف شکل ميگيرد. درگيری و زد و خوردهای فرقه‌ای همچنان دارد... و در همين حال که فضا پيمای ديسکاوری دارد خاک ميخورد کشورهای حوزه خليج فارس و حتی افغانستان و بنگلادش زرت و زرت فضاپيما بهوا ميفرستند .ماتحت همه فرشته و ملائک آسمان سوراخ سوراخ شده ولی در ايران هنوز در مورد اينکه آيا با آب قليل بايد . فضاپيما را آبکشی کرد يا بايد آنرا داخل آب کر فرو کرد بحث و اختلاف است.
0 Responses

ارسال یک نظر