حسینیه اردبیلی‌های مقیم مرکز
امروز با خودم فکر میکردم دیدم این وبلاگ ما خیلی شبیه حسینیه اردبیلی‌های مقیم مرکزه. (حسینیه‌ها دو نوعند. یکسری از آنها دولتی اند و از پول نفت اموراتشان میگذرد ولی یکسری از آنها هم هستند که همینطوری الله بختکی تشکیل شده‌اند و همه چیزشان را از این ور و آن ور جور کرده‌اند. وبلاگ من شبیه حسینیه‌های از نوع دوم است.)
حسینیه‌ها معمولا زمینشان را از سازمان اوقاف مجانی میگیرند. تیر‌آهن و آجر و سیمانشان را یک مومن خیر تقبل کرده. پنجره
قیرگونی پشت بام را یه خانمی وصیت کرده که بجای ورثه خرج حسینیه کنند. فرشها و سماور و استکان و نعلبکی و بقیه مخلفات را هم از یک جایی کش رفته‌اند. خلاصه بدون پول و بدون سرمایه نقدی یک حسینیه تشکیل میشود.
وبلاگ ما هم همینطوره:
- زمین و فضایش را مرحوم بلاگ اسپات وقف کرده تا وبلاگ نویسان از این فضای مجانی استفاده کنند و به روح آن خدابیامرز فاتحه بفرستند.
- ساختمان و قالب اینجا را یه مومنی درست کرده و گفته اسمش را نبریم ولی خودمان یه دستی به سر و رویش کشیدیم و گچکاری و نقاشی‌اش کار خودم است.
- عکسها و تصاویر را از انبار عمومی حاج آقا فلیکر مجانی استفاده میکنیم.
- اون تمثال مبارک خودمان را که میبینید و خیلی هم خوش تیپه کار یک هنرمند ایرانیه که از سفر شابدوالعظیم برگشته و اون را برامون سوغاتی آورده
- آرشیو این وبلاگ را حاج حسن آقای نروژی هدیه کرده که خداوند انشالله با مارکس و لنین محشورش کند. آدم خوب و خدانشناسی است.
- کامنت دونی اینجا را مرحوم هالواسکن به این وبلاگ اهدا کرده بدون هیچگونه چشمداشت. فقط از ما خواسته براش دعا کنیم هرچه زودتر خداوند او را شفا دهد و از بیمارستان مرخص کند. بیچاره بواسیرش رو عمل کرده و حالش خیلی وخیمه. شاید همین روزها دار فانی را وداع کنه.
- قالب کامنت دونی اینجا را حاجیه خانمی از استرالیا درست کرده که خداوند صد در دنیا و هزار بار در آخرت به او نصیب کند و دو سه تا حوری بهشتی به او پاداش دهد. البته حوری ها را اگر نخواست میتواند به این حسینیه هدیه کند.
- لینک و پینک اینجا توسط مرحوم مغفور بلاگ رولینگ انجام شده که خداوند روحش را غریق رحمت کند
-شمارنده يا کنتورش را هم از کنار يک خانه قديمی کش رفتيم و اينجا نصب کرديم. خيلی کنتور خوبيه. اصلا پول آب و برق برامون نمياد
خلاصه می بینید که همه در اجر و ثواب اینجا سهیمند و ما خودمان هیچ‌کاره هستیم.
شما هم کمکهای نقدی و جنسی(بخصوص جنسی!) خودتان را به این حسینیه فراموش نکنید

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر