دستگاه شمارش صلوات:
توی بيشتر بانکها دستگاهی هست بنام اسکناس شمار. خيلی دستگاه خوب و مفيدی است. همينطور فر و فر اسکناسها را ميشمرد و اصلا هم اشتباه نميکند. در ضمن موقع شمارش اسکناسها با شما کاری ندارد و شما ميتوانيد در حين شمارش پولها با ديگران يا با تلفن صحبت کنيد يا دور و اطراف را نگاه کنيد.

اخیرا ادیسون دستگاهی اختراع کرده بنام دستگاه صلوات شمار. این دستگاه خیلی مهمتر و ضروری تر از دستگاه اسکناس شمار است.
تا قبل از اختراع دستگاه صلوات شمار ما خيلی مشکلات داشتيم که خوشبختانه توسط آن حل شدند. مثلا فرض کنيد نذر کرديم شوهر دختر دايی مان حناق بگيرد و به رحمت ايزدی برود تا ما با دختر دايی مان ازدواج کنيم. برای عملی شدن اين حاجت شرعی لازم است يکصد و بيست و چهار هزار و هفتاد و دو و نيم صلوات بفرستيم. خب. انجام اين کار به همين سادگی ها هم که فکر ميکنيد نيست. خيلی اتفاق افتاده که شما يکصد و بيست هزار و چهل تا صلوات فرستاده​ايد که يک دفعه تلفن زنگ ميزنه. وقتی صحبت تلفنی تمام ميشه ديگه يادتون نيست چند تا صلوات فرستاده بوديد و چند تا باقی مانده لذا بايد از ابتدا شروع بشمارش کنيد که در اين صورت اگر تلفن مرتب زنگ بزند و شما مجبور باشيد کار شمارش را از ابتدا شروع کنيد احتمالا زمانی پروژه شمارش صلوات شما باتمام ميرسد که دختر دايی را يکی ديگه گرفته و شما مجبوريد برويد سراغ خود دايی. (منظورم علی دايی نيست)

اين دستگاه از نوع خارجی خودش بمراتب پيشرفته تر است و هنوز خارجی ها نتوانستند اسرار تکنولوژی آنرا کشف کنند. اگر اين دستگاه را ببريد توی يک مسجد يا يک حسينيه. وقتی همه با هم صلوات ميفرستند از روی اين دستگاه که تعداد صلواتها را نشان میدهد براحتی ميتوانيد بفهميد چند نفر توی اون مسجد حضور دارند که صلوات فرستاده​اند.
در آينده قرا است بجای سرشماری از شهرها و روستاها از اين دستگاه استفاده کنند. اگر مردم يک شهر با هم صلوات بفرستند ميتوان تعداد ساکنين آنجا را ظرف ايکی ثانيه بدست آورد.


این دستگاه کاربردهای دیگری هم دارد. شما میدانید که علما هروقت چشمشان به یک خانم خوشگل و مامانی میافتد زیر لب میگویند: اللهم صل علی محمد و آل محمد. که نتیجتا دستگاه آنرا ثبت خواهد کرد. حالا اگر یکی از این دستگاهها را توی جیب علما بیاندازیم در پایان روز میتوانیم از روی دستگاه نصب شده بر حاج آقا تعداد خانمهای خوشگل را در جامعه آماری بدست آوریم.

از این دستگاه برای ایمنی در برابر صدمات ناشی از شبکه برق فشار قوی و ضعیف هم میتوان استفاده کرد. همانطور که میدانید بعد از قطع برق و مدتی خاموشی بمحض اینکه دوباره برق وصل میشود همه صلوات میفرستند. حالا اگر این دستگاه را به یخچال و فریزر منزلتان متصل کنید بمحض شنیدن صلوات دستگاه ميفهمد که اين صلوات با صلواتهای دیگر فرق دارد. این صلوات يعنی اینکه برق دارد وصل ميشود لذا برای اينکه موتور يخچال شما نسوزد يه خورده لفتش ميدهد بعد به برق اجازه عبور را ميدهد که درنتيجه يخچال شما سالم خواهد ماند و شما پولدار ميشويد.
0 Responses

ارسال یک نظر