ترموستات:

باز کدوم مردم آزاری رفته درجه ترموستات تورنتو رو دستکاری کرده؟؟
مرديم از گرما. تقريبا بالای ۴۵ درجه شده.
ميترسيم از منزل بيرون برويم تخم مرغ هايمان توی اين هوای داغ شرجی آب​پز بشن

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش چهلم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم