کمی عاقلانه فکر کنيم:

کسانی که دم از نابودی اسرائيل ميزنند و در آرزوی حذف آن از روی نفشه جغرافيايی هستند نمی دانند در باره چی حرف ميزنند. آیا واقعا حذف اسرائيل قابل تصور است؟ آيا تا بحال کسی توانسته يک راهکار عملی برای حذف و نابودی اسرائيل ارائه دهد؟
اسرائيل را نميتوان با اهرم نظامی نابود کرد. چون در پشت سرش قدرتهای نظامی آمريکا و اروپا محکم ايستاده​اند و به محض تزلزل قدرت نظامی اسرائيل وارد عمل ميشوند. حتی اگر اين حمايتها هم نباشد مگر چند هزار نفر از آنها را ميتوان کشت؟( اصلا تصورش کشتن انسانها وحشت آور است ولی برای روشن شدن ذهن خود مجبورم اين مثالها را بياورم) آيا با کشتن حتی يک ميليون اسرائيلی ميتوان کشور چند ملیونی اسرائيل را نابود کرد؟ آیا با بمب های میکروبی و شیمیایی و حتی اتمی میتوان يک نسل را از بين برد؟کدام نمونه تاریخی را سراغ دارید که اینگونه باشد؟ بعد از فروکش کردن هرجنگی باز می بينيم ملتها زنده​اند و نابود نشده​اند.

طرف ديگر قضيه هم همينطور است. آيا ميتوان واقعيت فلسطين را ناديده گرفت؟ آيا ميتوان نسل آنها را ريشه کن کرد؟ اگر چنین بود بعد از این همه کشت و کشتاری که اسرائیلی ها کرده​اند می​باید نسل فلسطینی ها کنده میشد. اصولا محال است ملتی را بتوان با بمب و زور و خون و خونريزی نابود کرد.
بر همين اساس تصور اينکه حزب الله لبنان را ميتوان با بمباران از بين برد تصور باطلی است. حزب الله چيزی نيست جز شيعيان جنوب لبنان. هرچقدر از آنها را بکشيد باز وجود خواهند داشت. صورت مسئله با جنگ و خونريزی نه تنها پاک نميشود بلکه حل آن بغرنج​تر و مشکل تر خواهد شد. شاید در قرنهای گذشته جنگ می توانست راهگشای مسئله​ای باشد ولی قطعا در عصر ارتباطات که هیچ اندیشه​ای را نمیتوان حفه کرد هرگز با توسل به جنگ و خونریزی نمیتوان ملتی را از روی صحنه گیتی حذف کرد.

در عصر حاضر جز زندگی مسالمت آميز و قبول واقعيتها راه دیگری باقی نمانده است. ظلم و تعدی به حقوق ديگران همواره وجود داشته ولی عقل​گرايی نسل کنونی شرابط و قوانينی را وضع کرده که بايد به آنها تن در داد تا زياده خواهی های قدرتمندان حتی الامکان کنترل شود و کشورهای ياغی نيز عرصه​ای بر برهم زدن قواعد بازی نداشته باشند.

اعتقاد دارم که از این جنگ جز خرابی و کشته شدن و مجروح شدن انسانها از طرفین چیزی عاید آنها نخواهد شد. وقتی که آتش جنگ فروکش کند باز هم اسرائیل هست و هم حزب الله.


0 Responses

ارسال یک نظر