اقرار نامه محضری:

توی وبلاگستان شايع شده هرکس از ”راديو زمانه “حمايت نکند کوپن قند و شکرش را قطع ميکنند. بخاطر همين امروز صبح زود که از خواب بيدار شدم يکراست رفتم دفترخانه اسناد رسمی صدتومن تمبر باطل کردم و يک اقرارنامه محضری ثبت کردم در حمايت بی چون و چرا از ”راديو زمانه“. آخه اينکار از نان شب هم واجب تر بود. با اين درامد کارمندی و زندگی دانشجویی که نميشود قند و شکر آزاد خريد.

بنام خدا

اينجانب ملا حسنی وبلاگچی فرزند مرحوم ملا نصرالدين دارنده شماره شناسنامه ۷۸۹ مواليد بچه ناف تورنتو در کمال صحت و سلامت جسمی و روانی، فوقانی و تحتانی و ديگر وجوه عرضی و طولی اقرار و اعتراف مينمايم که ازروز اول خلقت از راه‌اندازی راديو زمانه خوشحال بوده و خواهم بود ومتعهد ميشوم تا آخرين قطره خون از تماميت ارضی و سماوی آن دفاع نمايم و تا جان در بدن دارم نگذارم حتی یک وجب از امواج آن بدست بیگانگان افند.

ثبت با سند برابر است

مهر و امضا

اثر انگشت(برای محکم کاری اثر هر بیست و یک انگشت زده شد)

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر