محبت:

درس معلم ار بود زمزمه محبتی

جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را

از شعر بالا چه برداشتی میکنید؟

غلط نکنم هم شاعر و هم اون معلم هردو بچه‌باز بوده‌اند والا روز تعطیل طفل گریز پای را به مدرسه میکشانند چکار؟

از شوخی گذشته ، این یک بیت شعر، محور و زير‌بنای صحيح تعلیم و تربیت است. نه تنها کودکان بلکه همه انسانهای بالغ و جاافتاده نیز نیازمند محبت‌اند. محبت کیمیای سعادت است. کسانی که با محبت‌تر‌ند از زندگی لذت بیشتری می‌برند.

در ضمن این وبلاگ جمعه‌ها تعطیل است. لطفا مزاحم نشويد

0 Responses

ارسال یک نظر