Divert کردن تلفن همراه

در دو سه سال گذشته تلفنهای موبايل در سراسر ایران و جهان همه گیر شده و مثل نقل و نبات همه جا پخش شده. از شوفر تاکسی و شاگرد مکانيک و دلاک حمام بگير و تا ننه قمر و ملوک خانوم توی صف مغازه بقالی سرکوچه همه شون يک تلفن سيار همراه دارند


بعضی ها تلفن همراه را توی جيب بغلی شون ميگذارند. برخی هم مثل لوله کش ها ( که متر را به کمربند خود وصل ميکنند) تلفن موبايل را به کمرشون نصب ميکنند. عده​ديگری هم هستند که مثل يک نيمه آجر هميشه آنرا دستشون ميگيرند و اينطرف و آنطرف ميروند.
بعضی خانمها آنرا داخل کيف ميگذارند و بعضی ها که کيف همراه ندارند يک جايی در قسمت سينه ها جاسازی ميکنند. ملوک خانوم هم موبايلش را داخل زنبيل ميگذارد. تا بحال چند بار آب سبزی و گوجه فرنگی له شده و سطل ماست را که داخل زنبيل گذاشته بود تلفن موبايلش را خراب کرده ولی بنده خدا عادت کرده ديگه کاريش نميشه کرد.

بعضی ها هم هستند آنرا داخل تنبانشان جاسازی ميکنند و صدای زنگ آنرا قطع ميکنند و در عوض ويبراتور آنرا فعال ميکنند و هی به مردم ميگويند: اگر با من کار داشتی حتما به تلفن دستی من زنگ بزن! این هم یک طریق استفاده نامشروع از تکنولوژی است.
بعضی از مسولین بدلیل اینکه نصف عمرشان را در جلسه میگذرانند و توی جلسات نمیتوانند در حضور دیگران جواب موبایل شان را بدهند و درصد پورسانتهای درخواستی را اعلام کنند آنرا دایورت میکنند به مثلا منشی دفترشان تا هرکس به موبایل زنگ میزند یکراست وصل شود به منشی.

عده​ای دیگر هستند که زنگ تلفنشان را دایورت میکنند به تلفن ثابت منزل. اینها همان جماعت زن ذلیل هستند که بخاطر اینکه به خانمشان وانمود کنند که پای هیچکس دیگری در میان نیست همه تلفنها توسط خانم مربوطه کنترل میشود غافل از اینکه حاج آقا قرار مدارها را قبلا گذاشته و همه چیز مرتب است و نیازی به تلفن بازی نیست.

عده​ای هم هستند که زنگ تلفن موبایل شان را وصل میکنند به سیفون دستشویی منزل. اصولا اینها آدمهای وسواسی هستند و مثلا شک میکنند که آیا امروز صبح که از دستشویی بیرون آمدند سیفون آن را کشیده​اند یا نه؟ بنابر این هر کس که به اینها زنگ میزند صدای شرشر توالت اینها بلند میشود!


0 Responses

ارسال یک نظر