بمب اتم و فرهنگ الاغ سواری:

آقا جان! والله بالله مشکل اين مملکت نداشتن بمب اتم و غنی سازی اورانيوم نيست. مشکل اساسی همان چيزی است که توی جمجمه و باور ما قرار دارد. مشکل فرهنگی. مشکل بها دادن به ريش و پشم و يقه​آخوندی و نماز جماعت و تسبيح و انگشتر عقيق و نه سپردن کار به کاردان. بعد از گذشت بيش از يک قرن از اختراع هواپيما هنوز فرهنگ مديريت و راهبری و نگهداری اين وسيله متداول در دنيا توی کشور ما جا نيفتاده حالا با اين همه ضعف و ناتوانی چرا اينقدر اصرار داريد حق مسلم اين مملکت را به بمب اتمی مربوط کنيد؟

کشوری که هنوز نتوانسته حتی مشکل فاضلاب ميدان شوش را حل کند چگونه ميخواهد جان ميليونها نفر را در برابر خطرات نشت مواد راديواکتيو حفظ کند؟
درآينده تيتر روزنامه​ها چنين خواهد بود:
- هفت هشت ميليون نفر در اثر خوردن آب سنگين به لقاء الله پيوستند. روحشان شاد و راهشان پررهرو باد!
- سقف راکتور اتمی نطنز در اثر زلزله سحرگاه ديروز ريخت
- مراسم سينه زنی امسال در صحن مطهر راکتور بوشهر برگزار شد که در اثر شدت صدای صلوات حاضران يکی از کوره​های آن فرو ريخت و هفتاد و دو تن شربت شهادت نوشيدند
- عمليات ضربتی نيروی انتظامی برای جمع​آوری هزار تن اورانيوم غنی شده و کيک زرد توزيع شده در بازار ناصر خسرو
- ساخت بمب اتمي با استفاده از پهن و تاپاله گاو مراحل نهايی خود را با موفقيت بپايان رساند
- بیست ميليون تحصیلکرده ایرانی متقاضی مهاجرت به افغانستان و زيمبابوه شدند

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش چهلم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم