افتخارات وبلاگی:

حضرت آية الله العظمی حااااج ميرزا نقلعلی حسنی معروف به ملا حسنی کانادایی چند سال پيش در یکی از روستاهای پرشین بلاگ ديده بجهان گشود و از همان دوران شيرخوارگی نمایندگی ولی فقیه را بعده گرفت و به ارشاد و راهنمايی مردم می​پرداخت. اينک گوشه​هايی از افتخارات ملی- مذهبی معظم له را جهت اطلاع علاقمندان بیان میکنیم:

الف- افتخارات مذهبی
- نماينده خداوند متعال در وبلاگستان
- نماينده ولی فقيه در قطب شمال که اخیرا قطب جنوب هم در حوزه استحفاظی ايشان قرار گرفت
- اقامه نماز جماعت برای پنگوئن​ها و اسکيموها و آدم برفی​ها

ب- افتخارات سياسی
- فعالیت موثر در سرنگونی رژیم پهلوی از طریق نوشتن شعار يا شاه يا خمينی بر روی ديوار مستراح منزل
- همکاری با عوامل و ماموران اطلاعات(منظور روزنامه اطلاعات است )
- شرکت فعال در همه انتخابات​ها از طريق پاره کردن پوستر های تبليغاتی و کشيدن سيبيل بر روی تصوير خانم​های کانديد شده توسط ماژيک سياه

ج- افتخارات علمی
- کشف قانون جاذبه از طريق پرتاب کردن یک سيب بهوا و سقوط آن بطرف زمين که درکتابهای فيزيک از آن بنام قانون نيوتن یاد میشود
- اختراع جارو رشتی که بعدها تکامل يافت و از روی آن ديگران جاروبرقی را ساختند

د- افتخارات ادبی
- از حفظ بودن شعر « يک توپ دارم قلقليه. ميزنيم زمين هوا ميره. نميدونی تا کجا ميره.....»
- داشتن دیوان شعر و سرودن شعر « عمو قاليباف. بعله. قالی منو بافتی؟ بعله.....»

ه- مدرک تحصيلی
- گواهينامه قبولی کلاس اول ابتدايی در شهريورماه با استفاده از قانون تک ماده و معدل ۱۰

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش چهلم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم