استمداد جهانی:

شيرزنان و آزادمردان متخصص کامپیوتر در اقصا نقاط عالم !
بپا خیزید. امروز روز امتحان الهی است.
آيا کسی از شما هست که دين خدا را ياری دهد؟
ما دلمان ميخواهد يک ستون آبی رنگ در سمت چپ وبلاگمان ايجاد کنيم(مثل همين ستون سمت راست. ميخواهيم لوگو​ها و بقيه خرت و پرتها را آنجا بگذاريم ). در حال حاضر قیافه ظاهری این وبلاگ یه خورده قناس است. چه کسی میتواند ما را یاری دهد؟ کدام آزاده​ای از سلاله پاک قهرمانان تاریخی در میان شما هست که بیاید و اینکار را انجام بدهد؟

امروز اسلام به کمک شما نياز دارد. همه ملائک و فرشتگان در عرش الهی ناظر بر اعمال شما هستند که ببينند با اين درخواست من چه ميکنيد؟
آيا به اين ندای ملکوتی من لبيک ميگوييد که در آنصورت حوری​های خوشگل نصيب شما ميشود و در بهشت رضوان حسابی حال و حول میکنید و از کمر می​افتید يا خدای ناکرده به اين ندای ما بی​توجهی ميکنيد و از دایره ایمان خارج شده و خسرالدنيا و الاخره ميشويد ؟

بشتابيد قبل از آنکه حوری​ها ترشیده شوند و تاریخ مصرف آنها بگذرد


پی نوشت:
به​ به! واقعا دست اون حسن آقا درد نکند. واقعا پيرو ولايت به اين آقا ميگويند. اجرش با حضرت رقيه.
من دعا ميکنم ایشان در مسافرت به بوداپست دستش به ضريح برسد ( بشرط اینکه مجردی رفته باشد و خاک تو سرش اگر متاهلی رفته باشد. آخه من اونجا بوده​ام میدانم چه خبره)
حسن آقا التماس دعا
سوغاتی يادت نره.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش چهلم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم