مسابقه ۲۰ سوالی

محمود: توی جیب جا میشه؟
مجری: خیر
محمود: من اون رو دارم؟
مجری: خير
محمود: خوردنی است؟
مجری: خیر
محمود: میشه یه راهنمایی بکنید
مجری: بعضی ها میگن همه بدبختی ما زیر سر او است
مجمود: مقام معظم رهبری نیست؟
مجری: هیس... از شما بعید است. میخواهید بیایند همین​جا دستگیرمان کنند؟ مورد نظر ما یک کشور است.
محمود: اسرائیل نیست؟
مجری: خیر
محمود: توی جیب جا میشه؟
مجری: چند بار میپرسی؟ خیر توی جیب جا نمیشه
محمود: هالوکاست نیست؟
مجری: خیر. گفتم اسم یک کشور است.
محمود: نیویورک نیست؟
مجری: خیر ولی داری به جواب مسابقه نزدیک میشوی.
محمود: فهمیدم! هاله نورانی نیست؟ توی نیویورک؟
مجری: خير. آقا اينقدر چرت و پرت نگو يه خورده به اون کله پوکت فشار بيار!
محمود: جنوب لبنان نیست؟
مجری: خير
محمود: پس حتما سوريه است. درسته؟
مجری: خیر. باز هم راهنمایی میکنم یک جایی را بگو که با همان قضیه هاله نور در ارتباط باشد
محمود: ها! فهمیدم! منزل آیت الله جوادی آملی بود دیگه؟
مجری: خیر. آقا اسم کشور را بگو و ما را خلاص کن.
محمود: توی جیب جا میشه؟
مجری: خیر. خیر. خیر. یک بار دیگه این سوال را بپرسی از مسابقه میاندازمت بیرون.
محمود: میشه یه راهنمایی کوچولو بکنید؟
مجری: حضرت امام فرمودند که او هیچ غلطی نمی​تواند بکند.
محمود: چه کسی؟
مجری: همان کشور
مجمود: کدام کشور؟
مجری: از من میپرسی؟
محمود: من باید جواب بدهم؟
مجری: ببین . اصلا کسی که قواعد بازی را رعایت نکند نمیتواند بازیگر خوبی باشدو دیر یا زود از زمین بازی بیرونش خواهند کرد. برو بیرون که دارم خفه میشم از دست تو.
محمود: ناراحت نشو. من که همیشه آماده مذاکره بوده و هستم ولی آخرش نگفتی توی جیب جا میشه یا نه.


نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش چهلم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم