من بلاگ‌رولينگ تعيين ميکنم :

من توی دهن اين بلاگ‌رولينگ ميزنم،

من بواسطه پشتيبانی شما مردم بلاک‌رولينگ تعيين ميکنم....

پی نوشت: خوب شد اين بلاگرولينگ درست شد والا ما بدبخت شده بوديم. بايد از صبح تا شب می نشستيم پای کامپيوتر و ليست وبلاگهای بروز شده را رديف ميکرديم. خلاصه چقدر خدا به ما رحم کرد. مخلص بلاگرولينگ هم هستيم.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش چهلم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم