____________________________________________________________


در مورد کدام کشور حرف ميزنيد؟


معاون اول رياست جمهوری کشورمان گفته: بيست درصد از جمعيت کل کشور آنقدر فقير هستند که فقط توانايی خريد نان و ماست را دارند. باور نداريد؟ اين هم لينک (ممکن است اين لينک را حذف کنند. پس بشتابيد تا تمام نشده)
دستتان درد نکند. بعد از ۲۷ سال شعار دادن ٬ این وضعیت عدالت اجتماعی کشورمان است. جالب است. خيلی هم جالب است. اصلا معلوم است توی اين ۲۷ ساله شما چه غلطی ميکرديد؟ يک پنجم جمعيت کشورمان در فقر مطلق بسر ميبرند و آنوقت شما کمکهای ميليونی به حماس و حزب الله لبنان ميکنيد؟
این همه نابسامانی عمیق در کشورمان هست٬ آنوقت شما دنبال ساخت بمب اتمی هستید؟
شاید ما داریم اشتباه میکنیم. شاید این آمار وحشتناک مربوط به کشور ایران بعنوان دومین صادرکننده نفت و مهمترین صادرکننده گاز در دنیا نیست. شاید مال جای دیگری است. اصلا در مورد کدام کشور حرف میزنید؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر