درمذمت سردمزاجی:

بدان و آگاه باش که سردمزاجی از گناهان کبيره است و خدای عزوجل سردمزاج را نيامرزد و دعای اورا مستجاب نکند. درروايت آمده که يکی از بزرگان که نخواست نامش فاش شود فرمود: حق تعالی نيامرزد آن زنی را که موقع خواب پشتش را به همسرش کند و بگويد: ولم کن خوابم مياد. حق تعالی در قيامت آن زن را در سردخانه​ جهنم زندانی ميکند تا از شدت سرما بشود بستنی.
و اما مردان سردمزاج را در قيامت احضار کنند و ملائک به آنها نهيب زنند که : خاک تو سرتون! هلوی پوست کنده با پای خود بطرف شما آمده بود و شما کفران نعمت کرديد؟ جا دارد که تشکيلات شما را از بيخ بکنيم و توی سطل زباله بیاندازيم شايد متنبه شويد.

و اما درمان سردمزاجی زن سهل است و آسان. علمای متاخر و متقدم را نظر بر آن است که نود در صد سردمزاجی زن بخاطر بی​عرضگی مرد اوست. مرد بايد رعايت حال زنش را بکند و قبل از هرچیز سعی کند به او آرامش بدهد.با مهربانی و نوازش با او حرف بزند. قبل از خواب صورت خود را اصلاح کند تا ته ريشش مثل سوزن او را اذيت نکند. به حمام رود و بدن خود را خوشبو کند. قسمتهای مربوطه خود تر و تمیز و براق کند. حتی برای ایجاد تنوع و حالت شادی آنجا را چراغانی کند و زرق و برق ایجاد نماید. با متنانت باشد و هول نباشد. با صبر و تانی مخ او را بکار گيرد تا همه چيز درست شود.
و اما مسئلتن:
اگر مرد همه این کارها را کرد ولی بازهم زن گفت: ولم کن خوابم میاد٬ آنوقت مرد بیچاره و درمانده چه خاکی برسرش بریزد؟
در اینجا بین علما اختلاف هست. برخی معتقدند: خب مگر زن قحط است برود یکی دیگر را بگیرد. بعضی دیگر هم میگویند کمی شراب ناب باید به زن خوراند تا دلش بخواهد و خودبخود اسلام پیاده شود.
(با کسب اجازه از محضر آيت​الله گوشزد دامت تاییداته)
0 Responses

ارسال یک نظر