واقعا که!


(اين ايميل را يکی از دوستان فرستاده. )

یکروز پس ازعاشوراي سال 85 در شهر قدس اتفاق افتاد

مردم ، تصویری که از جای ناودان بر روی دیوار افتاده بود را به شمایل حضرت عباس تشبیه کرده وبرای زیارت آن سر ودست می شکستند

0 Responses

ارسال یک نظر