جت درمانی:

آقاجان! بحضرت عباس این ملت نمیگذارند ما زندگی کنیم. هرروز یک چیزی از خودشان درمی​آورند و ابتکار پشت ابتکار.
آخه فکر ما بدبخت و بیچاره​هایی که درس و مشق و امتحان و هزار کوفت و زهر ماری داریم را هم بکنید.
مثلا این عکس را ببینید.
این چیه دیگه ؟

«اولین همایش قران و سلامتی با حضور متخصص هواپیمای جت!»

آخه پدرت خوب٬ مادرت خوب٬ متخصص هواپیمای جت چه ربطی به سلامتی یا قرآن داره؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش چهلم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم