وبلاگ تکانی:

ميخواهم اين چند روزه که به عيد مونده٬ اينجا را حسابی گردگيری کنم و يک جاروی تميزی به این وبلاگ بکشم و همه خرت و پرتهای اضافی را از داخل اين لينکدونی پرت کنم سرکوچه. بعضی از این لينکها اينقدر کهنه​اند که کپک زده شده​اند و بو ی بد میدهند. وبلاگهايی که بيش از يکماه بروز نشده​اند را ميريزم توی سطل آشغال. البته بعضی از آنها جزو عتيقه​جات است که حیف است دور ریخته شوند. شایديکروزی بدرد بخورند.
البته شما میدانید که ما برای لينک دادن به ديگران اصلا و ابدا خسيس نيستيم. صرفنظر از همه اختلاف نظرات٬ به همه لينک ميدهيم. درهای رحمت اين وبلاگ به روی همه بندگان خدا باز است. سياه٬ سفيد٬ پير٬ جوان ٬ چاق ٬ لاغر٬ مذهبی٬ لامذهب٬ و.... در بارگاه عدل لينکدهی ما برابرند مشروط به اينکه باحال باشند.
خلاصه اگر لينک شما اينجا نيست مشمول يکی از حالات زير است:
- يا اصلا وبلاگ باحالی نبوده
- يا اينکه سال به سال بروز نشده. وبلاگی که دیر به دیر آپدیت میشود که دیگر اسمش وبلاگ نیست. اسمش «زیر خاکی » است.
- يا اينکه از بی اطلاعی من بوده٬ در اینصورت لطفا بمن خبر دهيد تا اضافه کنم
0 Responses

ارسال یک نظر