خبر خوش :

با کمال مسرت و خوشحالی خبر خوش ديگری از سوی دولت محترم منتشر شد. قرار شده مسئولين عزيز مسائل جنسی خلق​الله را نيز ساماندهی بکنند. رئيس ملی سازمان جوانان فرموده میخواهیم جوانان را باید برای بعضی کارهای خیر توانمند کنیم.
دولت برای اجرای اين طرح زحمات زيادی کشيده . اين طرح ثمره ماهها کار شبانه روزی کارشنان دولت محترم و دانشمندان هسته​ای ما است که متوسط سن​شان شانزده ساله و یا کمتر است
دانشمندان هسته​ای ما موفق شدند در زير زمين خانه​شان فرمول ماده​ای را کشف کنند تا با خوراندن يک ذره از آن به جوانان٬ آنها را برای انجام امور بی​ناموسی توانمند کنند.
نتايج اوليه اين تحقيقات بسيار اميدوار کننده بوده است. دانشمندان عزيز ما در مرحله اول مقداری از اين ماده را قاطی يونجه کردند و به يک الاغ عزيز دادند و از او فيلمبرداری کردند که شما نيز ميتوانيد نتيجه اين تحقيقات را ملاحظه فرماييد:


0 Responses

ارسال یک نظر