سد سيوند و اعتراض ما


سد سيوند و اعتراض ما:

آقاجان! چه خبره اينقدر شلوغ ميکنيد؟ چرا با آبگيری سد سيوند مخالفيد؟ بر اساس کدام نظر کارشناسی و مهندسی ميگوييد با آبگيری سد سيوند آثار باستانی به زير آب می​رود؟ آيا تا بحال مدرکی و سندی ولو نامعتبر در اين باره خوانده​ايد؟ يا فقط حدس و گمان است؟
درست است که مديريت و تصميم​گيری​ها در مملکت ما تخمی است و به نظرات کارشناسی خيلی بها داده نمی​شود ولی کدام کارشناس و گروه مهندسی را سراغ داريد که نسبت به اجرای اين پروژه نظر منفی داشته باشد؟
آقاجان! ساختن سد مثل احداث يک استخر يا حوض توی حياط منزل نيست که همين​جوری هوس کنند و يک جا را پيدا کنند و با بيل و کلنگ بيفتند به جانش. مهمترين مرحله هر پروژه٬ طرح مطالعاتی آن است که معمولا توسط شرکتهای مهندسی مشاور انجام ميشود. شما تشريف ببريد توی شرکتهای مهندسی و ببينيد چه کسانی در آنجا کار ميکنند. اکثر آدم​های باسواد و تحصيلکرده و ميهن پرست​اند. حتی بدنه شرکتهای مهندسی متعلق به سپاه و جهاد٬ عمدتا از مهندسين کارکشته و متخصص و در عين حال ايران دوست است که کارشان را بخوبی و بدرستی انجام ميدهند.
من نميگويم که مهندسين مشاور اشتباه نمی​کنند. اشتباه در همه جا هست. مملکت ما پر است از پروژه​هایی که از اساس غلط بوده​اند. چه در فاز صفر و چه در مرحله اجرا. گاهی اتفاق افتاده که روی یک طرح بسیار عالی کار شده ولی در مرحله اجرا٬ آنقدر ندانم​کاری و لیفت و لیس و بخور بخور شده که نهایتا آن پروژه فاقد توجیه اقتصادی شده مثل طرح نیشکر و یا فرودگاه امام خمینی و صدها نمونه دیگر.
کار تحقیقاتی و مطالعاتی این سد از سال هفتاد آغاز شده و چیزی نیست که مربوط به باند احمدی​نژاد باشد. طراحان این پروژه نه احمدی نژاد بوده و نه خاتمی و نه هیچ حزب اللهی دیگر. این کارهای تخصصی توسط مهندسین هموطن خودمان صورت گرفته که مسلما آنها دغدغه و نگرانی​های من و شما را داشته و دارند. تا بحال هیچ آزمایش زمین شناسی و خاک شناسی از منطقه شاهدی بر احتمال آسیب رسانی به آثار باستانی را تایید نکرده. پس ما با چه کسی مخالفیم؟ اگر ما از عملکرد آقایان دل خوشی نداریم ٬ نباید بدون استناد به نظرات کارشناسی٬ با چیزی مخالفت کنیم که این تلقی ایجاد شود که معترضین اصولا با همه چیز مخالفند.
واقعا جای تعجب دارد. همه این مملکت را دارند خراب میکنند٬ آزادیهای فردی و جمعی را از زن و مرد٬ پیر و جوان سلب میکنند٬ تصمیم​های غیر کارشناسی و نابخردانه دولتمردان زندگی را بر مردم تلخ کرده٬ کسی اعتراض نمیکند. آنوقت یک سدی که روی آن کار کارشناسی شده( لااقل چنین ادعا میکنند) و میتواند برخی از مشکلات مردم منطقه را حل کند مورد اعتراض ما قرار میگیرد. آنهم بر اساس حدس و گمان از خطرات احتمالی.
اینجور مخالفتها و اعتراضات فانتزی است و بدرد کشورهای اروپایی میخورد. توی کشور ما اصل حیات و زندگی مردم در خطر است. بهوش باشیم.

0 Responses

ارسال یک نظر