دو نوع زندگی:

دو نوع زندگی:
بر همه واضح و مبرهن است که اساسا زندگی دو گونه است:
در زندگی نوع اول ٬ وقتی خواستی آبتنی کنی نمی توانی لخت بشی بلکه بايد با لباس وارد آب شوی تا لباسهايت حسابی آبتنی کنند و خستگی از تنشان دربيايد.
با همان زير شلواری که توی خانه می ​پوشی ميروی داخل آب. مايو و لباس شنا جايی در زندگی شما ندارد. اصولا خیلی چیزها جایگاهی ندارند.
در زندگی نوع اول٬ دست حمایت و تسلط مرد بر شانه​های زن سنگینی میکند ولی در زندگی نوع دوم دست در دست هم.
در زندگی نوع اول٬ ارزش زندگی برابر با ارزش تیوب لاستیک است. شنا کردن بلد نیستیم ولی پنچر​گیری را خوب بلدیم.

نکته جالب آن است که در تصوير اولی اصلا تيوب در کار نيست خود لاستيک است! اين يعنی بهترين تعريف از زندگی نوع اول.

0 Responses

ارسال یک نظر