بیچاره مانکن​ها:

بیچاره مانکن​ها:

توی لينک ويدئوی زير٬ يک صحنه عجيب هست. بد نيست شما هم ببينيد.
ماجرا از اين قرار است که نيروی انتظامی به فروشندگان لباسهای معمولی زنانه دستور داده که سينه​های مانکن​ها را ببرند! چون بزرگی آنها ممکن است کار دست آقايان بدهد. خودتان ببينيد.


Video


0 Responses

ارسال یک نظر