خبر فوری: سنگسار متوقف شد.

خبر فوری: سنگسار متوقف شد.

بنا به اطلاع رسیده از قوه قضاپیه دیگر حکم سنگسار اجرا نخواهد شد. ظاهرا آقای شاهرودی از ابتدا مخالف اجرای اینگونه احکام دلخراش و قرون وسطایی بوده‌ است. ایشان در نامه‌ی اخیرشان به دادگستری تاکستان نوشته بودند:
سنگسار باید هرچه زودتر متوقف شود. این عملی است وحشیانه که مربوط به دوران جاهلیت است و اجرای این کارها چهره نظام ما را مخدوش میکند. در دوران جاهلیت ٬ اعراب بیابان نشین٬ بدلیل وفور سنگریزه و ریگ و شنزارهای وسیع حجاز٬ مجرمین را با این شیوه از بین می‌بردند.
یعنی آنقدر با سنگریزه به سر و صورت مجرم میزدند تا زجرکش شود که این عمل در عصر حاضر غیر قابل قبول است و پذیرفتنی نیست.
از این پس٬ هیچ مقام قضایی و اجرایی حق ندارد زنی را سنگسار کند. حالا اگر خواستید مردها را سنگسار کنید عیبی ندارد.
نکته دیگری که باید شما بدان توجه کنید این است که اگر برای کشتن یک مجرم او را با زدن سنگریزه بکشید٬ همه سازمان‌های طرفدار حقوق بشر بوق و کرنا راه می‌اندازند که او را سنگسار کردند و آبروی ما را بیشتر میبرند ولی اگر بجای استفاده از سنگریزه فقط با دو تا نیمه آجر٬ محکم بزنید پسِ کله مجرم ٬ در اینصورت کسی نمیتواند ادعا کند که ما او را سنگسار کرده‌ایم بلکه میگوییم دوتا نیمه آجر خورده به ملاجش و این دیگر سنگسار نیست و اشکالی ندارد و اسلام پیاده میشود.

0 Responses

ارسال یک نظر