هاله اسفندیاری را سنگسار کنید!

هاله اسفندیاری را سنگسار کنید!

این فیلم اعترافات جاسوس‌های امریکایی را دیدید؟
پسر عجب فیلمی بود. خیلی تکان دهنده بود. مرا که خیلی تحت تاثیر قرار داد و حسابی تکانم داد.
من دیگه عوض شدم. من دیگه اون آدم سابق نیستم. از امروز تصمیم گرفتم حزب اللهی دو آتیشه بشوم و در ولایت ذوب بشوم.
واقعا که این استکبار جهانی شورش را درآورده. میخواهد بنام دمکراسی و آزادی انقلاب مخملی راه بیاندازد و نظام مقدس ما را ساقط کند. زهی خیال باطل!
مگر ما میگذاریم؟ مگر از روی جنازه ما رد شوند تا دمکراسی ایجاد کنند. ما تا آخرین قطره خون علیه دمکراسی و حقوق بشر مبارزه خواهیم کرد و از دیکتاتوری با نمام توان حراست خواهیم نمود.
از امروز من دیگر طرفدار جمهوری اسلامی شده‌ام. میخواهم چند تا عکس بزرگ از مقام معظم رهبری بزنم بالای وبلاگم. دیوارهایش را هم با تمثال مبارک امام خمینی کاغذ دیواری کنم.
اون گوشه وبلاگ٬ یک وضوخانه و مستراح عمومی درست میکنم و اون طرف‌تر یک سقاخانه با گنبد و بارگاه.
از این به بعد لطفا برادران و خواهران ضد انقلاب به این وبلاگ سر نزنند.
خب. بگذریم. در مورد این فیلم اعترافات میگفتم.
این خانم هاله اسفندیاری اعدام باید گردد. متاسفانه من نمیدانم توی این نظام مقدس ما چه حکمتی است که به محض اینکه یک جاسوس استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی شروع به اعتراف میکند٬ دو سه روز بعد او را آزاد میکنند.
ای بابا! این چه وضعیه! بگیرید اینها را سنگسار کنید. مگر جاسوس نیستند؟ خب قیمه قیمه‌شان کنید. چرا آزادشان میکنید؟
ای آقای شاهرودی عزیز!
ای که قربون اون شکل ماهت بروم. یکی از همان نامه‌هایی که معمولا می‌نویسی که متهم را سنگسار نکنند٬ ولی میکنند را نیز برای این خانم بنویس.
آخیش! دلم خنک شد. چه مزه‌ای میده آدم طرفدار جمهوری اسلامی باشه.
0 Responses

ارسال یک نظر