با چه چیزی تحریک میشوید؟

با چه چیزی تحریک میشوید؟

نیروی انتظامی میگه پوشش نامناسب خانمها باعث تحریک آقایان میشود.

آقاجان! مرگ یکبار٬ شیون هم یکبار. برای یکبار هم که شده با صداقت اعلام کنید که اصولا شما با چه چیزی تحریک میشوید؟ تا ما هم تکلیف خودمان را بدانیم.

اگر مثلا یک خانم نعوذبالله حجابش را از سرش بردارد٬ دیدن چند تار مویش باعث تحریک شما میشود و ممکن است به گناه بیفتید.
اگر لباس تنگ بپوشد٬ شما تحریک میشوید و خودتان را خراب میکنید.
اگر رنگ لباسش روشن باشد٬ شما تحریک میشوید و اسلام بخطر می‌افتد.
اگر آرایش کند و خودش را خوشگل کند٬ شما تحریک میشوید و واجب الغسل میگردید.
اگر موقع راه رفتن قر بدهد و ناز و کرشمه کند٬ شما تحریک میشوید و بند تنبانتان پاره میشود.
اگر موقع حرف زدن صدایش را نازک کند٬ شیطان در جلد شما میرود و از راه راست بیرونتان میکند.
اگر پاشنه کفشش بلند باشد و موقع راه رفتن توی خیابان تق تق کند٬ دل شما هری میریزد و از خود بیخود میشوید.
اگر لباس زیر زنانه را پشت ویترین مغازه‌ها ببینید٬ به گناه می‌افتید.
اگر روسری‌اش دو سانت عقب برود تحریک میشوید. اگر جلو بیاید تحریک میشوید. اگر آنرا بردارد تحریک میشوید. اگر برندارد باز تحریک میشوید.
آخه لامصبا ! یه خورده خودتان را کنترل کنید و جلوی اون وامونده‌تان را بگیرید و اینقدر تحریک نشوید.
0 Responses

ارسال یک نظر