رابطه حقیقت هستی با گاز آمونیاک:

رابطه حقیقت هستی با گاز آمونیاک:

آقای صفارهرندی وزیر ارشاد: برای فهم حقایق هستی باید دقایقی را به مستراح پناه برد! (اگر باور ندارید این هم لینکش)

ایشان در کاشان فرموده بودند مستراح‌های قدیمی مثل امروزه محل استراحت نبود بلکه جایی بود که از شدت بوی گاز آمونیاک نمیشد حتی دقایقی را طاقت آورد. (البته منظور وزیر محترم گاز متان بوده که فرق زیادی با گاز آمونیاک ندارد)
با این حال بنا به فرموده وزیر ارشاد مرحوم ملا احمد نراقی برای فهمیدن حقایق هستی به آن مستراح‌ها پناه میبرده است.

آقاجان! ما از امروز لب تاب‌مان را زدیم زیر بغل‌مان و در مستراح مستقر شدیم و از همین‌ روی سنگ توالت داریم برایتان وبلاگ مینویسیم.

تازه داره حقایق هستی برایم روشن میشود. آه چه لذت بخش است هستی را از چاله مستراح دیدن. حالا می‌فهمم که دنیا و هستی را هم میتوان جور دیگری دید. تازه می‌فهمم توی مخ مسئولین ما چی میگذره. تازه میفهمم چرا مملکت اینطوری اداره میشه. اِهِم!!! نیاتو! دارم اینجا کار فکری میکنم. دارم سیر و سلوک میکنم. اِهِم! اِهِم!
***

آخیش! خدا خیرش بده این وزیر ارشاد رو! عجب مخی داره این مرد! عجب طرح بکری داد! چشم دل‌مون روشن شد!

0 Responses

ارسال یک نظر