گربه مرتضی علی:

گربه مرتضی علی:

بدان پروردگار شما کسی است که
کهکشانها را آفرید٬
خورشید و ستارگان را آفرید٬
زمین و خشکی و دریا را آفرید٬
خر را آفرید٬ گوسفند را آفرید٬ بزغاله را آفرید٬
تمساح را آفرید٬ جیرجیرک را آفرید٬ کوسه را آفرید٬
خیلی چیزهای دیگر را آفرید٬
هاشمی را هم آفرید.

و خداوند مقرر کرد که او مثل گربه مرتضی علی باشد٬
که اگر او را هرگونه به هوا پرتاب کنی٬
معلق میزند ولی نهایتا چهار دست و پا به زمین برمیگردد.
او همیشه بر سر قدرت است.
مثل گربه مرتضی علی.

او استوانه انقلاب است
که در انتخابات مجلس ششم٬ نفر سی‌ام شد
که در انتخابات ریاست جمهوری٬ بازنده شد
یعنی استوانه انقلاب٬ رای نیاورد!
اما چه باک؟
استوانه انقلاب٬ اینک مقامش بالاتر رفت
همچون گربه مرتضی علی

او را علم کردند برای روزهای آتی٬
برای سازش با غرب
برای مذاکره با امریکا
او اهل مصالحه است.
مثل گربه مرتضی علی

این هلهله دوستانم برای چیست؟
بر رفتن مشکینی و آمدن هاشمی؟ یا
بر بازآمدن چهار دست و پای گربه مرتضی علی؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر